Konvertibilní dluhopisy nebo ty "obyčejné"

Aktualizace: 8. čvc 2019


Zkusíme oba investiční nástroje porovnat. Rozhodnutí je na Vás.V čem jsou stejné:


V obou případech investor půjčuje peníze společnosti za předem stanovený úrok a bude chtít své peníze zpět v den splatnosti.


V obou případech má investor stejná práva na likvidačním zůstatku společnosti (pokud není dluhopis ve vyšší kategorii dluhu např. 1st lien), ale drtivá většina je v obou případech Senior unsecured (seniorní nezajištěný dluh).


Slovo nezajištěný je potřeba chápat jako férové, je tím myšleno, že ke dluhopisu se neváže žádné konkrétní aktivum, které by v případě defaultu šlo na pokrytí tohoto konkrétního dluhu.


Spousta v ČR prodávaných dluhopisů se prezentuje, že jsou zajištěné. Jsou však stejně zajištěné jako ty, které se ve vodách seriózního finančnictví označují jako nezajištěné. Jejich jištění je takové, že poté, co se uspokojí závazky věřitelů vyšší úrovně (stát, zajištěné bankovní půjčky,etc.), tak co zbude se rozdělí mezi držitele seniorních dluhopisů.


Je dokonce možné, že můžete nakoupit klasický dluhopis, který bude v prioritě výplaty při defaultu níže než konvertibilní dluhopis a obráceně. A proto je potřeba se vždy informovat, jaký druh dluhopisu kupujete.


Čim výše tím vyšší priorita vyplacní při defaultu. Na posledním místě akcionář.


Výhody „obyčejného“


Jediná výhoda obyčejného je standardně vyšší kupón. Pokud společnost ABC vydá klasický dluhopis, investor bude chtít určitě vyšší výnos, než pokud by mu společnost nabídla konvertibilní dluhopis, jelikož neexistuje žádná možnost plně se podílet na případném velkém úspěchu společnosti, nicméně podstupované riziko je stejné.


Výhody konvertibilního dluhopisu


Výhodou konvertibilního dluhopisu, jak název napovídá, je možnost dluhopis za předem daných podmínek kdykoliv zkonvertovat do akcí. Zároveň investor se spokojí s nižším fixním výnosem v podobě kuponu a společnost tak není tolik zatížena splátkami dluhu a může více prostředků věnovat do rozvoje.Vývoj ceny konvertibilního dluhopisu na ose Y v závislosti na vývoji ceny akcií na ose X.


Příklad:


Společnost ABC, která podniká v IT a užívá si poměrně dramatického růstu a potřebuje kapitál pro další expanzi, vydala 1.1.2019 „obyčejný“ dluhopis s kuponem 6% a nominální hodnotou 1000 USD splatný 1.1.2024.


Zároveň vydala tentýž den emisi konvertibilních dluhopisů s kuponem 2,85% s nominální hodnotou 1000 USD a splatností 1.1.2024. Dluhopis je zároveň kdykoliv možné proměnit na 15 akcií společnosti. Což pokud by investor udělal ještě ten den, obdržel by 750 USD, což nedává smysl, premie na konverzní cenu je tak 33,3%. Tzn. Strike cena, neboli cena, od které má dluhopis smysl měnit za akcie je 66,6 USD.


Oba dluhopisy jsou Senior Unsecured.


Akcie společnosti ABC stojí aktuálně 50 USD.


Scénář 1


Po 2 letech 1.1.2021 se společnosti úspěšně povedla expanze do JV Asie, reportovala rekordní výsledky a akcie jsou žhavé zboží na Wall Street. Akcie se obchodují za 125 USD.


Pojďme se podívat, jak si vedou naši investoři.


Investor do klasických dluhopisů neudělal vůbec špatně a vyinkasoval 2 aaax 6% kupón. Zároveň je již dnes společnost méně rizikovou, a tak s kuponem 6% a splatností za 2 roky se dá najít kupec na dluhopisy za 1 040 USD, který tak do splatnosti obdrží 4% p.a. Jelikož do splatnosti dostane 2 x 6% ale zpět jen 1 000 USD, i když zaplatil 1 040 USD.


Celkem tak zhodnotil o 16%.


Investor do konvertibilních dluhopisů udělal však výrazně lépe. Sice 2x vyinkasoval kupon jen 2,85%. Nicméně díky tomu, že cena akcií vzrostla na 125 USD a dostala se nad jeho strike cenu 66,6 USD, hodnota dluhopisu je nyní 1 875 USD, jelikož je jeden dluhopis možné směnit za 15 akcií, které je teď možné na trhu prodat za 125 USD.


Celkem tak zhodnotil o 93,4%.


Investor může dluhopis bud konvertovat do akcií a ty prodat, a nebo je standardně bez problému možné prodat celý dluhopis za výše uvedenou cenu a vyinkasovat zisk.


Scénář 2


Po 5 letech 1.1.2024 (v den splatnosti) se společnost lopotí, tržby stagnují, EBITDA je kladná, ale čistý zisk je poslední dva roky strakatá nula.


Akcie společnosti spadly na 17 USD.


Investor do klasických dluhopisů je na tom lépe, vyinkasoval 5 x 6%. Celkem tedy 30% a dostlal zpět svůj nominál.


Investor do konvertibilních dluhopisů zde dopadl o něco hůře, vyinkasoval 5x 2,85%. Celkem tedy 14,25% a dostal zpět svůj nominál 1000 za každý dluhopis.


Scénář 3


Bankrot, v takovém případě jsou na tom oba investoři stejně. 😊


Zde je potřeba zvážit ještě před nákupem dluhopisu, co mě v nejhorším případě čeká, jak moc je nejhorší scénář pravděpodobný a mohu si jej dovolit riskovat? Na druhou stranu, konvertibilní dluhopisy o kterých se na tomto webu budeme bavit jsou velmi likvidní a dají se prodat, pokud se společnost začne ubírat směrem, který není podle investorových představ. Není tak odkázán pouze na splatnost, jako jeto v případě drtivé většiny nelikvidních českých emisí.


Zároveň některé dluhopisy jsou už tak levné, že mohou odpovídat prakticky likvidačnímu zůstatku, a tak ani v případě bankrotu investor nemusí přijít o kapitál.


Díky tomu, že všechny společnosti jsou kotované na burze mají daleko přísnější vykazovací povinnosti ve všech směrech. Minimálně auditované hospodářské výsledky každý kvartál.41 zobrazení
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Phone Number: +420 777 888 999   /     Email: info@konvertibilni-dluhopisy.cz

 Business Centre

Praha 5, INVESTIČNÍ UNIVERZITA

© 2018 Investiční univerzita