Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Vyplněním formuláře a zaškrtnutím "Souhlasím se zpracováním osobních údajů a svůj souhlas mohu kdykoliv odebrat." souhlasím s uchováváním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem webu www.konvertivilni-dluhopisy.cz, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

jméno, příjmení, email, telefon

2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vedení evidence členů webu a zasílání tématického obsahu případně telefonické kontaktování.

3. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět a to například zasláním emailu na adresu k.dluhopisy@investicni-univerzita.cz

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie.

6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět,

b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Phone Number: +420 777 888 999   /     Email: info@konvertibilni-dluhopisy.cz

 Business Centre

Praha 5, INVESTIČNÍ UNIVERZITA

© 2018 Investiční univerzita