Upozornění na riziko

Každý investor do dluhopisů si musí být vědom toho, že jakákoliv investice nese sebou riziko a je vždy potřeba u každého jednotlivého dluhopisu a každé investice riziko individuálně vyhodnotit! Mezi základní rizika patří kreditní riziko emitenta, riziko nízké likvidity investice a riziko kolísání hodnoty. Investice je vždy spojena s rizikem ztráty investovaných prostředků. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Phone Number: +420 777 888 999   /     Email: info@konvertibilni-dluhopisy.cz

 Business Centre

Praha 5, INVESTIČNÍ UNIVERZITA

© 2018 Investiční univerzita